uppdaterad 2016-01-03

 

   
                                                
    Medlem i SVERAK  PERSRKATTEN    Välkommen / Enter  
         

 

 
                                                                                                               Hane/Male  Honor/Female Ungar/Kittens  
         
  Album1/Gallery 1  Album 2/Gallery 2 Änglar/Angels  
         
  Länkar/Links Start Hem/Home  
                                                                                                             

                                                                                       

 Design: Leo-Roi's Maria Eriksson  

Erfarenhet av Perser sedan 1978